Disclaimer


Auteursrecht en DisclaimerDisclaimer


Dit is een website van Dutch Network Radio., gevestigd te Eindhoven. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. 
Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Dutch Network Radio accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden, Dutch Network Radio is niet aansprakelijk voor schade ntstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Dutch Network Radio dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Network Radio dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een het contactformulier

©2019 Dutch Network Radio.